072 505 4011 info@toprooster.nl

Leestijd: 2 minuten

Van wie zijn al die belangeloos helpende handen in Nederland?

Je kunt je afvragen of er bepaalde groepen in Nederland zijn, die meer vrijwilligerswerk doen dan andere groepen. Zijn het bepaalde type mensen? Hangt het af van het type vrijwilligerswerk? En hoeveel werk wordt er verzet? Zo is je demente oma of vader verzorgen van een heel andere orde dan elke zaterdagochtend vroeg in een oranje hesje op de voetbalclub van je zoon of dochter de auto’s naar een parkeerplek begeleiden.

Het CBS (het Centraal Bureau voor de Statistiek) doet jaarlijks onderzoek naar deelname aan vrijwilligerswerk onder de naam ‘Sociale samenhang en Welzijn (S&W) en publiceerde ook eind 2017 daarover. Wij vatten voor je samen uit dat rapport van 19 pagina’s:

 

Hoe vaak?

Wanneer ben je vrijwilliger? Moet je daarvoor elke week de handen uit de mouwen steken. Nee, natuurlijk niet. Ook als je eenmaal per jaar vrijwilligerswerk verricht, ben je een vrijwilliger en draag je positief bij aan onze samenleving. Het CBS stelt dat van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder ongeveer de helft zich minstens één keer per jaar belangeloos inzet. En dat is al jaren zo.
De groep 15 tot 65 jarigen die of door gezondheidsklachten of omdat ze een opleiding volgen geen betaald werk hebben, zet zich het minst vaak in. En mensen die in deeltijd werken omdat ze daarnaast een gezin c.q. een huishouden draaiende houden (lees: ‘ook een zorgtaak vervullen’), die zijn het vaakst als vrijwilliger aan de slag.

 

Leeftijd, opleiding en kerkbezoek

Mensen maken altijd heel bewust de keuze om vrijwilliger te zijn. Je kunt je afvragen in hoeverre bepaalde groepen mensen dat eerder doen dan andere groepen. En welke factoren zijn onderscheidend?
Uit genoemd onderzoek van het CBS blijkt, dat van de hoger opgeleiden 60 % van de mensen minstens één keer in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan. Van de laagst opgeleiden was dat percentage slechts 35 %.
Ook blijkt leeftijd een belangrijke indicator te zijn, want 57 % van de 35-45 jarigen is actief als vrijwilliger tot slechts 32 % van de 75-plussers.
Daarnaast blijkt betrokken zijn bij een levensbeschouwelijke groepering – zoals een kerk – van significante invloed: personen die geregeld een gebedsdienst bijwonen zijn opvallend vaker vrijwilliger dan anderen.

 

Geen betaald werk, wel betaald werk, fulltime, deeltijd

Het zal niemand verbazen dat deeltijdwerkers vaker vrijwilliger zijn dan mensen met een full time baan; het lijkt een kwestie van het hebben van meer of minder tijd.
En mensen met een baan besteden slechts de helft van het aantal uren aan vrijwilligerswerk dan mensen zonder betaald werk.
En binnen die populatie zonder betaald werk, besteedt de groep werklozen er meer tijd aan, dan de groep niet-werkzoekenden, die verder van de arbeidsmarkt afstaat.
Zie ook elders het onderzoek van ‘Krieg, Lautenbach en Schmeets, 2017’.

 

Waarom

Waarom voeren mensen vrijwilligerswerk uit? Telkens blijken onderling vertrouwen en gemeenschappelijke waarden belangrijke voorwaarden voor mensen om actief te worden. Zich prettig en thuis voelen bij de organisatie waar ze hun vrijwilligerswerk uitvoeren is een belangrijke voorwaarde voor een structurele inzet. En dat is al lang zo, zo blijkt onder andere uit het onderzoek van ‘Putnam, 1995; Dekker, 1999’.

 

Genderneutraliteit

Zijn vrijwilligersfuncties neutraal verdeeld over mannen en vrouwen? Over vaders en moeders? Welnee. Moeders vind je beduidend vaker terug als vrijwilliger op de basisschool van hun kind. En vaders bij de sportvereniging, zo blijkt uit het onderzoek.

Je kunt dieper en dieper gaan in de details, om bijvoorbeeld vast te stellen dat op het platteland meer vrijwilligerswerk wordt verricht dan in de steden, ook na correctie van bevolkingssamenstelling, maar voor nu is het genoeg.

 

En wat vinden we daar nou van?

Dat er door veel mensen vrijwilligerswerk wordt verricht levert een enorme positieve bijdrage aan onze samenlevering. Het voorziet in behoeften waar de overheid niet in voorziet; het is additioneel aan de sociale structuren en vangnetten die onze samenleving kent. Het is een sociaal smeermiddel van onze maatschappij.

Het rapport van het CBS geeft inzicht in welke groepen actiever en welke minder actief zijn in vrijwilligersorganisaties. Die informatie kan richting geven aan de zoektocht naar vrijwilligers; het is immers bekend waar je de beste kansen hebt om vrijwilligers te rekruteren.
Anderzijds zou je er als vrijwilligersorganisatie ook juist op kunnen sturen om de mensen die door hun achtergrond in beginsel misschien minder snel ‘uit de luie stoel komen’ aan te spreken en aan te sporen om zich ook eens belangeloos in te zetten ‘voor het goede doel’; om juist hen uit te dagen. Dat zou je als een goed doel op zich kunnen beschouwen.

Hoe we het ook aanpakken, uit internationaal onderzoek (Schmeets en Gielen, 2015) blijkt dat Nederland Europees kampioen vrijwilligerswerk is. Daarmee is ons sociale kapitaal groot en is onze sociale cohesie groot: we doen het dus erg goed met z’n allen. En daar mogen we best trots op zijn!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond TopRooster.nl.
Over nieuwe mogelijkheden, aanbevelingen, tips en acties.
Niet te vaak, wel informatief.

Gefeliciteerd! Je e-mailadres is toegevoegd. In je mailbox vragen we je nog even om een bevestiging.